Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1982/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Γ1β/ΓΠ/32182 Επικαιροποίηση καταλόγου μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 210/Δ/30.05.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. 79393 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην Θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/30.05.2018

  • 1/6/2018

Απόφ. 57042 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1978/Β/01.06.2018

  • 1/6/2018

Απόφ. 4460 Επικαιροποίηση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1986/Β/01.06.2018

  • 1/6/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001389 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1171 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 110/ΑΑΠ/30.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. 17282/ΤΔ1689 Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 209/1998 για οδικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1924/Β/30.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. 28586/283 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΡΟ 64/7-2-2018 (ΦΕΚ 412 Β΄) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1927/Β/30.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. Γ2Α/3532 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, στο Παθολογικό Νοσοκομείο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 93/Α/31.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. 4541 Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1927/Β/30.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. 175275 Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.