Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1968/Β/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 3122.1-Τ10/34293/18 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση των έργων:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1991/Β/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 34254/12471 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2004/Β/04.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 169774/2784 Τροποποίηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 211/Δ/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 159/10509/π.ε.2017 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 212/Δ/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 79386 Επανακαθορισμός ορίων παραλίας στην θέση «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1987/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΔΧΠ 0001388 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1172 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1960/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001309 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1969/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. 174842 Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1977/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001313 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1977/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001312 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.