Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2070/Β/07.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. 88897 Τροποποίηση - συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 113/ΑΑΠ/04.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/158986/16651/1555 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού λιθόστρωτου μονοπατιού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 117/ΑΑΠ/05.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. 171626(710) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 117/ΑΑΠ/05.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/113247/77824/2590/1152 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου για την προστασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 118/ΑΑΠ/06.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. ΔΔΠ Γ 0008993 ΕΞ 2018 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2011/Β/05.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. 3122.1-Τ41/39906/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2046/Β/06.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ 466 Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν...

Περισσότερα

ΦΕΚ 217/Δ/05.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. 2649 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας,παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 112/ΑΑΠ/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 8734 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1968/Β/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 849/3 Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/ 2017 «Κανονισμός...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.