Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 193/Δ/16.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 3150 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Αγίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 193/Δ/16.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 5313/50261 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας για πρώτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/Α/18.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 4539 Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1701/Β/16.05.2018

  • 17/5/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5009/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1702/Β/16.05.2018

  • 17/5/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5008/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1685/Β/15.05.2018

  • 16/5/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 4241/A32 Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 85/Α/16.05.2018

  • 16/5/2018

Απόφ. 4538 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 885 Έγκριση παρέκκλισης ως προς την μείωση απόστασης γραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 144705/573 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/53071/5583/543 Χαρακτηρισμός ως μνημείου παλαιάς γέφυρας στον Εύηνο ποταμό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.