Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5756/Β/28.12.2020

  • 30/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5776/Β/30.12.2020

  • 30/12/2020

Απόφ. 161108 Τροποποίηση-διόρθωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5823/Β/30.12.2020

  • 30/12/2020

Απόφ. 62429 Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5825/Β/30.12.2020

  • 30/12/2020

Απόφ. 148334 ΕΞ 2020 Καθορισμός προσόντων και αρμοδιοτήτων Ανεξάρτητου Μηχανικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 857/Δ/30.12.2020

  • 30/12/2020

Απόφ. Π.Δ.9-12-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5765/Β/29.12.2020

  • 29/12/2020

Απόφ. 119/6 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 850/Δ/28.12.2020

  • 29/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/585693/414970/11462/5554 Προσωρινή οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 852/Δ/28.12.2020

  • 29/12/2020

Απόφ. ΠΑΜΘ/ΔΠΧΣ/197542/6043 Αναγνώριση οδού - πάροδος μεταξύ των οδών Ηφαιστίωνος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5732/Β/28.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 2654/356295 Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5755/Β/28.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 704761(10249) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.