Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2129/Β/08.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1108 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/Δ/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. 10/1336 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/Δ/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. 10/1335 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 219/Δ/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. 896/48112 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 219/Δ/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. 897/48119 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2090/Β/07.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19885 Σύσταση - συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/04.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. 3210 Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην Πολεοδομική Ενότητα «Μπόρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/04.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. 64766/910 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/07.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. μ. ΓΓΔΠ 0009260 ΕΙ 2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΓΔΠ0016711ΕΞ2017/24.10.2017 κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/07.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32875/2031 Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης και αδειών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.