Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 211/Δ/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 159/10509/π.ε.2017 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 212/Δ/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 79386 Επανακαθορισμός ορίων παραλίας στην θέση «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1987/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΔΧΠ 0001388 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1172 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1960/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001309 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1969/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. 174842 Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1977/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001313 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1977/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001312 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1982/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Γ1β/ΓΠ/32182 Επικαιροποίηση καταλόγου μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 210/Δ/30.05.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. 79393 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην Θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/30.05.2018

  • 1/6/2018

Απόφ. 57042 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.