Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 187/Δ/11.05.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 24450 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 221/Δ/08.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 29406 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/Δ/08.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 2060 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 102/Α/12.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 4547 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2192/Β/12.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1113 Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Α/12.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 4546 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2123/Β/08.06.2018

  • 11/6/2018

Απόφ. 175600/430 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β'756/02.03.2018) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2059/Β/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0001199 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2073/Β/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. 320/2/03.05.2018 Τροποποίηση της 245/2/02.02.2017 (Β 811) απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2105/Β/08.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. ΔΧΠ.0001386 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1170 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.