Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2242/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 22421 Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2269/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 707 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2269/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 706 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2272/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 19876 Σύσταση - συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2216/Β/14.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2278/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 64618/856/Φ15 Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2282/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. ΔΕΕΟΘ 0007512 ΕΞ 2018 Καθορισμός θέσης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης καζίνο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 105/Α/14.06.2018

  • 14/6/2018

Απόφ. 4549 Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2231/Β/14.06.2018

  • 14/6/2018

Απόφ. 82 Ανάληψη δράσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.