Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 772/Β/06.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 5808 Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 772/Β/06.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 166986/590 Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 727/Β/02.03.2018

  • 5/3/2018

Απόφ. 7300/2660 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 747/Β/02.03.2018

  • 5/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5028/Π.Ε./Α321 Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 747/Β/02.03.2018

  • 5/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ29/14109/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Δ/02.03.2018

  • 5/3/2018

Απόφ. 3649/17 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 719/Β/02.03.2018

  • 2/3/2018

Απόφ. 989 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/ΑΑΠ/27.02.2018

  • 1/3/2018

Απόφ. 318711/6011/17 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 33/ΑΑΠ/27.02.2018

  • 1/3/2018

Απόφ. Δ13/οικ/715 Ανακατάταξη οδικού τμήματος της Εθνικής Οδού (5) του Πρωτεύοντος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.