Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 68/ΑΑΠ/13.04.2018

  • 16/4/2018

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/1859 1) Χαρακτηρισμός νέου (υπό μελέτη) οδικού τμήματος (ΟΑ΄) που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 67/ΑΑΠ/12.04.2018

  • 13/4/2018

Απόφ. 277070/4712/2017 Τροποποίηση Ρ.Σ. Μεσσήνης σε τμήμα του Ο.Τ. 120 ως προς την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1293/Β/12.04.2018

  • 13/4/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0000813 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/10.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. 50562 Καθορισμός όρων δόμησης σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/10.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. 16-04-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1259/Β/10.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. 4660 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1269/Β/10.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11775 Σύσταση πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1272/Β/10.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. 3597 6 - 29/03/2018 Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1298/Β/12.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/04.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. 533/26424 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.