Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4121/Β/22.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 127660 Ανάθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθηκόντων για σύνταξη εισηγήσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4122/Β/24.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 129228 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ.108621/17-10-2016 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4122/Β/24.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 129228 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ.108621/17-10-2016 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4122/Β/24.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 129229 Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4123/Β/24.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. Αριθμ. Προκήρυξης 1/2017 Προκήρυξη δημοπρασίας για τη χορήγηση επτά (7) αδειών παρόχων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4123/Β/24.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. Αριθμ. Προκήρυξης 1/2017 Προκήρυξη δημοπρασίας για τη χορήγηση επτά (7) αδειών παρόχων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 359/Δ/02.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 261983 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού καιπαραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 361/Δ/31.10.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 4927 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 362/Δ/02.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 257052 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση«ΓΑΛΙΑ Δ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 366/Δ/02.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 256967 Καθορισμός αιγιαλού,παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.