Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 140/ΑΑΠ/02.07.2018

  • 4/7/2018

Απόφ. 33227 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2550/Β/02.07.2018

  • 4/7/2018

Απόφ. 9058 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2572/Β/03.07.2018

  • 4/7/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001658 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000933 ΕΞ2016/Χ.Π. 1310/23-06-2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2578/Β/03.07.2018

  • 4/7/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/274296/196281/853/107 Χαρακτηρισμός ως κινητών μνημείων εικοσιένα (21) αντικειμένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2597/Β/03.07.2018

  • 4/7/2018

Απόφ. 1921 Ορισμός της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2598/Β/03.07.2018

  • 4/7/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001657 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της Γ.Δ.Ο.Π. 0000945 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1314/27-06-2016 (2062/Β’/06-07-2016)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2547/Β/02.07.2018

  • 3/7/2018

Απόφ. 3122.1-Τ29/43093/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2560/Β/02.07.2018

  • 3/7/2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/οικ.176379 Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.170744/ 26.1.2018 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2562/Β/02.07.2018

  • 3/7/2018

Απόφ. Α.Π. ΔΧΠ 0001662 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1309 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Δ/02.07.2018

  • 3/7/2018

Απόφ. 109751 Καθορισμός ορίων αιγιαλού στην Θέση «Παναγοπούλα Δ. Αιγιάλειας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.