Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2362/Β/20.06.2018

  • 21/6/2018

Απόφ. 3122.1-Τ33/44135/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση Λιμενικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/ΑΑΠ/18.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 81152 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε....

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/ΑΑΠ/18.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 23-05-18 Τροποποίηση ορίων οικισμού «Κορακιές» της Δημοτικής Κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/ΑΑΠ/18.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 23-05-18 Τροποποίηση ορίων οικισμού «Κορακιές» της Δημοτικής Κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/ΑΑΠ/18.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 81152 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε....

Περισσότερα

ΦΕΚ 131/ΑΑΠ/20.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ 271363/194191/5933/2435 Κήρυξη-οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου αρχαίων λατομείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2360/Β/20.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 6054_57482 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2363/Β/20.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 3122.1/43715/2018 Έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 97 «Τροποποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 240/Δ/18.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 82151 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/Α/20.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 4550 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.