Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2700/Β/09.07.2018

  • 10/7/2018

Απόφ. 175374 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2728/Β/10.07.2018

  • 10/7/2018

Απόφ. 32901 Ρύθμιση θεμάτων για το πεδίο δικαιοδοσίας, την οργάνωση,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2728/Β/10.07.2018

  • 10/7/2018

Απόφ. 71815 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2752/Β/10.07.2018

  • 10/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/Δ/05.07.2018

  • 9/7/2018

Απόφ. 142187/34196 Αποχαρακτηρισμός λατομικής περιοχής στη θέση «Λινάκα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2672/Β/06.07.2018

  • 6/7/2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 119/Α/02.07.2018

  • 6/7/2018

Απόφ. 4553 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2641/Β/05.07.2018

  • 5/7/2018

Διόρθωση σφάλματος στην ΠΟΛ.1113/12-06-2018 απόφαση της Υφυπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 253/Δ/03.07.2018

  • 5/7/2018

Απόφ. 34894 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 255/Δ/03.07.2018

  • 5/7/2018

Απόφ. 111430 Κήρυξη ως αναδασωτέων, δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.