Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 581/Δ/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΠΔ.7-9-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 570/Δ/17.09.2020

  • 17/9/2020

Απόφ. 3508+2810 Επανακαθορισμός αιγιαλού - καθορισμός παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 571/Δ/17.09.2020

  • 17/9/2020

Απόφ. 103890 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.927,49...

Περισσότερα

ΦΕΚ 575/Δ/17.09.2020

  • 17/9/2020

Απόφ. Π.Δ.26-8-20 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΠ 4029/13.8.1993 απόφασης του Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3944/Β/15.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. 11171 Διαδικασία Αδειοδότησης Κυλικείων και Καταστημάτων εντός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3960/Β/16.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. 39269 Οριστικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 557/Δ/14.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. 120886 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 567/Δ/15.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. 36749 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 568/Δ/15.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. 103851 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3942/Β/15.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4921/Α321 Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 2442/Α325/27.2.2019 (Β΄...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.