Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 136/Δ/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 14573 Επανακαθορισμός της παραλίας στην περιοχή «Ευριακή - Πέραμα»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 137/Δ/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 3042 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων δύο υδατορεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 23/3/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΤΠ/24243/2333/184/78 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου της V Μεραρχίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 23/3/2018

Απόφ. 8419ΠΕ Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος από χ.θ.: 3+950 έως χ.θ.: 4+200...

Περισσότερα

ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/23.03.2018

  • 23/3/2018

Απόφ. ΔΔΠ Γ 0004688 ΕΞ 2018 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για αρχαιολογικούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1014/Β/21.03.2018

  • 23/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2857/Α325 Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την απο-κατάσταση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1038/Β/22.03.2018

  • 23/3/2018

Απόφ. 42603 Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 26 του ν.1892/1990.(4) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1041/Β/22.03.2018

  • 23/3/2018

Απόφ. 1636/35481 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 47/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. 127802/494 Καθορισμός Eιδικών Όρων και Περιορισμών Δόμησης στο χώρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 996/Β/21.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. 11767/4346 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.