Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2783/Β/12.07.2018

  • 12/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/31068/1952 Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2698/Β/09.07.2018

  • 11/7/2018

Απόφ. Δ20/1278/Φ.Γεν. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για το έργο:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2711/Β/09.07.2018

  • 11/7/2018

Διόρθωση σφάλματος στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ./5171/ Α335/19.12.2016 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/09.07.2018

  • 11/7/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/216452/155060/4690/1956 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου σπηλαίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/09.07.2018

  • 11/7/2018

Απόφ. 1957 Αναγνώριση οδού η οποία ενώνει τον οικισμό Ελιά με τον οικισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/06.07.2018

  • 10/7/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ40/181381/128598/3999/1733 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/06.07.2018

  • 10/7/2018

Απόφ. 5478 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 257/Δ/06.07.2018

  • 10/7/2018

Απόφ. 7845/76135 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «Παγανιά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2696/Β/09.07.2018

  • 10/7/2018

Απόφ. 4099 Τροποποίηση της αριθ. ΔΔ.οικ:1327/30-3-2016 (Β΄ 1026) απόφασης παροχής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.