Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2839/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. 2131.24/47431/18 Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας (σβ1...ν) στον τύπο του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2839/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 176459 Καθορισμός της δήλης ημέρας συντέλεσης της διασύνδεσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2818/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683 Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/Α/16.07.2018

  • 16/7/2018

Απόφ. 9365/5942 Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2798/Β/13.07.2018

  • 16/7/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001656 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000943ΕΞ2016/ Χ.Π. 1315/27-06-2016 (2245/Β΄/20-07-2016)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2804/Β/13.07.2018

  • 16/7/2018

Απόφ. 74181/987/Φ15 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 484/36/ Φ. 15/2012 (Β’ 230) «Καθορισμός,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2777/Β/12.07.2018

  • 13/7/2018

Διόρθωση σφάλματος στην 4671/14-03-2018 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2780/Β/12.07.2018

  • 13/7/2018

Απόφ. 130459 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2803/Β/13.07.2018

  • 13/7/2018

Απόφ. Δ11/οικ.37348/1265 Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2782/Β/12.07.2018

  • 12/7/2018

Απόφ. 807 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.