Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 160/Δ/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 65586 Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/Δ/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 690/42132 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/Δ/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 689/42128 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 162/Δ/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 19997 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 163/Δ/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 84993/19937 Ακύρωση απόφασης καθορισμού λατομικών περιοχών στις θέσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 167/Δ/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 3929/37755 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας για πρώτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1408/Β/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 620 Δασική αστυνομική απαγορευτική διάταξη αναδασωτέων δασικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1424/Β/26.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 24541/409/Φ.4.2 Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/ Φ.4.2./31-12-2015 (Β΄ 2984) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1451/Β/26.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./1836/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 76/ΑΑΠ/18.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 135254/520 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.