Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2921/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 29845/2423 Τροποποίηση της αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2922/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 827 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2925/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 265 Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 130/Α/18.07.2018

  • 18/7/2018

Απόφ. 4554 Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/Δ/16.07.2018

  • 18/7/2018

Απόφ. 288542 π.ε. Έγκριση επικαιροποίησης ορίων του αισθητικού Δάσους «Μογγοστού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 264/Δ/17.08.2018

  • 18/7/2018

Απόφ. 141592 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2820/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. ΠΟΛ,1120 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2833/Β/01.01.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. 11541 Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2837/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. 4/2018 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2839/Β/16.07.2018

  • 17/7/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ /3671/Α321 Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.