Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2942/Β/20.07.2018

  • 23/7/2018

Απόφ. 74285/176/Φ113 Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 1032/166/ Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2893/Β/19.07.2018

  • 20/7/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/3 07107/220284/975/118 Χαρακτηρισμός ως κινητών μνημείων τετρακοσίων (400) αντικειμένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2909/Β/19.07.2018

  • 20/7/2018

Απόφ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214 Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2909/Β/19.07.2018

  • 20/7/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001660 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2945/Β/20.07.2018

  • 20/7/2018

Απόφ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1500/30/23689 Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2864/Β/18.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 70869 Τροποποίηση της 35976/29.03.2018 (Β΄ 1272) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2864/Β/18.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 3122.1-Τ63Α/49611/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2913/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/45039/2593 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Καματερού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2913/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/45047/2594 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής της Κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2913/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/43396/2538 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Αγίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.