Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1228/Β/03.04.2018

  • 3/4/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/29.03.2018

  • 2/4/2018

Απόφ. 531/26396 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1145/Β/29.03.2018

  • 2/4/2018

Απόφ. 4658 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Χρήστος Κάκαλος»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1145/Β/29.03.2018

  • 2/4/2018

Απόφ. 4654 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1172/Β/30.03.2018

  • 2/4/2018

Απόφ. 35355/81/Φ.70 Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα: Προσαρμογή της ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1174/Β/02.04.2018

  • 2/4/2018

Απόφ. 64413 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1227/Β/02.04.2018

  • 2/4/2018

Απόφ. 465 Επανέκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1157/Β/29.03.2018

  • 30/3/2018

Απόφ. 56124/2056 Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1165/Β/29.03.2018

  • 30/3/2018

Απόφ. ΑΥΤ.ΤΜ. ΑΣΦ. 0001088 ΕΞ 2018 Καθορισμός των μέτρων ασφαλείας των στοιχείων του Μητρώου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/Δ/27.03.2018

  • 30/3/2018

Απόφ. 10/3782/1-2-2018 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.