Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 394/Δ/28.11.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 290224 Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΓΟΥΒΙΕΛΟΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 396/Δ/28.11.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 290218 Καθορισμός αιγιαλού - παραλίας στη θέση «ΒΑΘΙΑ ΒΑΛΗ» Δ.Ε....

Περισσότερα

ΦΕΚ 398/Δ/30.11.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 7323 Ανάκληση των με αριθμ. πρωτ. 3047/7-4-2006 και 3566/13-4-2009 αποφάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 399/Δ/30.11.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 13963/179369 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Καστρί»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4339/Β/27.11.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 23854 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (O.E.Υ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4409/Β/04.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 171813/3193 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 93206/1739/20-07-2016 (ΦΕΚ 2380/Β/02-08-2016) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4413/Β/08.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 103619/36529 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4429/Β/15.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 1200 Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4430/Β/07.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 163481/2992 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των πιστοποιητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4430/Β/07.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 163993/2909 Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.