Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 153/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 31/7/2018

Απόφ. 1982 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 ως κοινόχρηστης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 149/ΑΑΠ/26.07.2018

  • 30/7/2018

Απόφ. 05-07-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3048/Β/27.07.2018

  • 30/7/2018

Απόφ. 331/3/07.06.2018 Διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3075/Β/27.07.2018

  • 30/7/2018

Απόφ. 3122.1-Τ68/54312/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3075/Β/27.07.2018

  • 30/7/2018

Απόφ. 78532 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3090/Β/30.07.2018

  • 30/7/2018

Απόφ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5 Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3089/Β/30.07.2018

  • 30/7/2018

Απόφ. 12528 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3070/Β/27.07.2018

  • 27/7/2018

Διόρθωση σφάλματος στην 9058/01.06.2018 απόφαση του Συντονιστή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 27/7/2018

Απόφ. 18-06-18 Έγκριση αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 266/Δ/25.07.2018

  • 27/7/2018

Απόφ. 8810/85405 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας και καθορισμού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.