Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 41/ΑΑΠ/12.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 16-02-2018 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στηνεντός ορίων περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 889/Β/14.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 18953/237/Φ1 Ρύθμιση διαδικασιών και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 110/Δ/12.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 3517 Καθορισμός χρήσης γης για την εκποίηση του δημοσίου ακινήτου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/Δ/12.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 261 Προσδιορισμός χρήσης γης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 863/Β/12.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 165/20277 Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/ΑΑΠ/09.03.2018

  • 13/3/2018

Απόφ. 10936 Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με χερσαία Ζώνη Λιμένα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 857/Β/12.03.2018

  • 13/3/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0000478 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 829/Β/09.03.2018

  • 12/3/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/8561/760/21/3 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/ 26-2-2003 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 836/Β/09.03.2018

  • 12/3/2018

Απόφ. 30084 Κήρυξη αιωνόβιας δρυός στo Nεοχώρι του Δήμου Γρεβενών Π.Ε....

Περισσότερα

ΦΕΚ 841/Β/09.03.2018

  • 12/3/2018

Απόφ. 631 Ορισμός της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.