Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 71/Α/23.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. Πράξη 6 της 20-4-2018 Τροποποίηση της 48/11-12-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1368/Β/23.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 3122.1-Τ20Α/26824/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 155/Δ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 24017/668 Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας,έκτασης συνολικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 68/Α/19.04.2018

  • 20/4/2018

Απόφ. Φ. 0544/Μ.6971/ΑΣ 2573 Έγκριση Πρωτοκόλλου Μικτής Επιτροπής Οδικών μεταφορών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1329/Β/19.04.2018

  • 20/4/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2889/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 154/Δ/18.04.2018

  • 20/4/2018

Απόφ. 55524 Καθορισμός Οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1356/Β/19.04.2018

  • 19/4/2018

Απόφ. 501 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1362/Β/19.04.2018

  • 19/4/2018

Απόφ. 845/21 Τροποποίηση του άρθρου 7 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1363/Β/19.04.2018

  • 19/4/2018

Απόφ. 3122.1-Τ28Α/27810/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1321/Β/18.04.2018

  • 18/4/2018

Απόφ. 1123/720 Τροποποίηση και αντικατάσταση του Κανονισμού λειτουργίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.