Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 159/ΑΑΠ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/267064/27705/2500 Χαρακτηρισμός μονότοξης γέφυρας στη θέση Βαλιτσώτικη Καμάρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 159/ΑΑΠ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 106499/5861/2017 Οικοδόμηση οικοπέδου χωρίς πρόσωπο σε οδό του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 159/ΑΑΠ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/307049/220237/4109/1654 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του Φρουρίου Ηγουμενίτσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 160/ΑΑΠ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 2221 Τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 160/ΑΑΠ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/310512/222815/4157/1661 Καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης εντός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 244307 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το αρθ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 1910 Έγκριση μείωσης απόστασης των κτιρίων από τον άξονα επαρχιακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3169/Β/01.08.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 177493/548 Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3176/Β/01.08.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. Δ.15/Δ’/οικ.42081/1093 Καθορισμός των όρων αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 271/Δ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 3306 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.