Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/01.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 131958/3433 Τροποποίηση ορίων οικισμού Πρωτόπαππας, Δήμου Ζίτσας για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4497/Β/07.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0001992 ΕΞ 2017 /Χ.Π.1131 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4545/Β/15.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 60134/786 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4545/Β/15.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 23200 Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4546/Β/18.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181 Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 401/Δ/21.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 74505 Καθορισμός χρήσης γης για την δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 402/Δ/23.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 75084 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 403/Δ/21.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 265035 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΦΑΝΑΡΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/28.11.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. ΔΔΠ Β 0019628 ΕΞ 2017 0630 Β Αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/01.12.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 455305/44929/4538 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της βρύσης στη θέση «Καμάρι»...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.