Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3220/Β/06.08.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. 1150 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 6 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3241/Β/07.08.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. ΗΛ/Β/Φ7/οικ.177800 Αναστολή της υποχρέωσης τήρησης διαδικασιών υποβολής αιτήσεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3243/Β/08.08.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/45955/6731 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3251/Β/08.08.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 8870/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3255/Β/08.08.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 162/ΑΑΠ/31.07.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. 3233 Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής οδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3225/Β/07.08.2018

  • 7/8/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1151 Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3234/Β/07.08.2018

  • 7/8/2018

Απόφ. 977/2018 Παροχή χρηματικής ενίσχυσης για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3198/Β/06.08.2018

  • 6/8/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1141 Παράταση του χρόνου υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 141/Α/02.08.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 72 Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού(Ε.Ο.Τ.).(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.