Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5922/Β/31.12.2020

  • 8/1/2021

Απόφ. 18896 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Αγριόλευκες» στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5926/Β/31.12.2020

  • 8/1/2021

Απόφ. 166460 Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5928/Β/31.12.2020

  • 8/1/2021

Απόφ. 1654 Σχετικά με τον καθορισμό της Χρέωσης Βάσης του άρθρου 143...

Περισσότερα

ΦΕΚ 19/Β/08.01.2021

  • 8/1/2021

Απόφ. 1505/2044458 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησηςΚαταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3/Α/06.01.2021

  • 6/1/2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 864/Δ/31.12.2020

  • 6/1/2021

Απόφ. 290912 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5901/Β/31.12.2020

  • 5/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480 Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5912/Β/31.12.2020

  • 5/1/2021

Απόφ. A. 1303 Παράταση του χρόνου υποβολής δήλωσης τέλους διενέργειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5849/Β/31.12.2020

  • 4/1/2021

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/709898/71463/49353/4617 9/1577 Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαριστή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5877/Β/31.12.2020

  • 4/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392 Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων κατ’ εφαρμογήν...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.