Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3268/Β/08.08.2018

  • 10/8/2018

Απόφ. 2666/1413 Κανονισμός αναθέσεως και εκτελέσεως έργων, μελετών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3269/Β/08.08.2018

  • 10/8/2018

Απόφ. 2652/1384 Κανονισμός αναθέσεως καί εκτελέσεως εκκλησιαστικών έργων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3394/Β/10.08.2018

  • 10/8/2018

Απόφ. 2/60545/ΔΛΓΚ Τροποποίηση απόφασης περί σύστασης ειδικού λογαριασμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 163/ΑΑΠ/02.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 212655/21711/1958 Χαρακτηρισμός ως μνημείων του «Μεγάρου ΗΣΑΠ», πενταώροφου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 163/ΑΑΠ/02.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/113249/77825/2591/1153 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/02.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 17-07-18 Τροποποίηση του από 8.2.1979 π.δ. «Περί χορηγήσεως αδειών οικοδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/08.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/301374/31104/2846 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου τμήματος του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/08.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 108212 Έγκριση απόφασης επανακαθορισμού χώρου που εξομοιώνεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3233/Β/07.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 13143 Τροποποίηση της αριθμ. 1746/21.01.2015 (Β΄ 135) κοινή υπουργική απόφαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 272/Δ/31.07.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 8925/86283 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «Μπελιάν»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.