Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2011/Β/05.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. 3122.1-Τ41/39906/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2046/Β/06.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ 466 Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν...

Περισσότερα

ΦΕΚ 217/Δ/05.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. 2649 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας,παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 112/ΑΑΠ/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 8734 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1968/Β/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 849/3 Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/ 2017 «Κανονισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1968/Β/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 3122.1-Τ10/34293/18 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση των έργων:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1991/Β/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 34254/12471 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2004/Β/04.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 169774/2784 Τροποποίηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 211/Δ/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 159/10509/π.ε.2017 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 212/Δ/01.06.2018

  • 5/6/2018

Απόφ. 79386 Επανακαθορισμός ορίων παραλίας στην θέση «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» Τ.Κ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.