Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 294/Δ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669 Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3435/Β/18.08.2018

  • 21/8/2018

Απόφ. ΑΤΝΣΥ/οικ. 52 Ορισμός Οργανικής Μονάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3498/Β/21.08.2018

  • 21/8/2018

Απόφ. 86768 Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου Α:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/Δ/17.08.2018

  • 21/8/2018

Απόφ. 3930 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 289/Δ/17.08.2018

  • 21/8/2018

Απόφ. 84835 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση κυριότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 289/Δ/17.08.2018

  • 21/8/2018

Απόφ. 38478 Καθορισμός χρήσεων γης για την δωρεάν παραχώρηση, κατά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3444/Β/17.08.2018

  • 20/8/2018

Ελευθέρωση του χώρου σχετικά με τις εκτάσεις των οποίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 156/Α/18.08.2018

  • 18/8/2018

Απόφ. 84 Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3425/Β/17.08.2018

  • 17/8/2018

Απόφ. 82995 Τροποποίηση της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργικής απόφασης «Κατανομή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3430/Β/17.08.2018

  • 17/8/2018

Απόφ. 178065 Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου.(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.