Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3584/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 171/ΑΑΠ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 13-08-18 Έγκριση γενικού σχεδιασμού μαρίνας Χίου. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 13-08-18 Έγκριση γενικού σχεδιασμού μαρίνας Αλίμου.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3521/Β/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53033/7627 Ορισμός Επιλεγέντος Αιτούντος στο πλαίσιο του Διεθνούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3521/Β/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53028/7626 Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3521/Β/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 43614/996 Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3545/Β/22.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 9762+6425+6424 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 292/Δ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 58361 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 292/Δ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 131800 Kαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση «ΚΟΥΤΑΛΑΔΕΣ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 295/Δ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 152343 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «Βρωμοπήγαδο»,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.