Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 298/Δ/22.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 146641 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 298/Δ/22.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 146661 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 298/Δ/22.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 146636 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 298/Δ/22.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 146648 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3524/Β/21.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898 Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3538/Β/21.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 857 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3572/Β/22.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 5761/114347 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3583/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 3122.1-Τ53/61494/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3583/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 2 / 53483/ ΔΕΦ Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019-2022 του φορέα του Κεφ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3600/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 983/2018 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 977/ 07.08.2018 απόφασης του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.