Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. 1298 Αναγνώριση της οδού η οποία ενώνει τους οικισμούς Παλαιόχωρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 159/Α/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. 86 Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3709/Β/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. 46170 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3714/Β/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. 896 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3715/Β/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. Y 55 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 302/Δ/24.08.2018

  • 28/8/2018

Απόφ. 9465/91526 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 303/Δ/24.08.2018

  • 28/8/2018

Απόφ. 108024 Καθορισμός οριστικής γραμμής όχθης, παρόχθιας ζώνης στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3675/Β/28.08.2018

  • 28/8/2018

Απόφ. 89209/1187/Φ15 Συμπλήρωση - τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 155/Α/27.08.2018

  • 27/8/2018

Απόφ. Πράξη 10 της 24-8-2018 Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3519/Β/21.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 168586/1388 Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.