Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 307/Δ/29.08.2018

  • 31/8/2018

Απόφ. 47282 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 206084/21005/1907 Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/288696/207076/6389/2643 Κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/216147/21018/1908 Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. 3094 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. 122744/2208 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρίπολης - χαρακτηρισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3688/Β/29.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/47740/7018 Τροποποίηση της με αριθμ. 34062/5.7.2016 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3720/Β/30.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. ΠΟΛ.: 1170 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 306/Δ/29.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. 36879 Επικύρωση των οριογραμμών τμημάτων υδατορέματος στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. 144623/2280 Τροποποίηση σχεδίου πόλης για διόρθωση πρασιάς επί της...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.