Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 308/Δ/03.09.2018

  • 5/9/2018

Απόφ. 1707 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 764,233στρ. στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/04.09.2018

  • 5/9/2018

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/3646 Χαρακτηρισμός της μελέτης οδοποιίας «Νέου Σ.Σ. Πολύκαστρου»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/04.09.2018

  • 5/9/2018

Απόφ. 6183 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3795/Β/03.09.2018

  • 4/9/2018

Απόφ. 908 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3813/Β/04.09.2018

  • 4/9/2018

Απόφ. Φ.000.1/30/63615/Σ.14741 Τροποποίηση τηςαριθμ. Φ.000.1/5/14464/Σ.1759/ 5 Φεβ. 2018 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3813/Β/04.09.2018

  • 4/9/2018

Απόφ. Φ.351.1/22/141872/Ε3 Παράταση προθεσμίας.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 162/Α/03.09.2018

  • 3/9/2018

Απόφ. 90 Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 163/Α/03.09.2018

  • 3/9/2018

Απόφ. Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην αριθμ. 9365/Διεκπ. 5942/13.07.2018 απόφαση της Ολομέλειας της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3727/Β/01.08.2018

  • 31/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 304/Δ/29.08.2018

  • 31/8/2018

Απόφ. 5777 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού για πρώτη φορά οριογραμμής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.