Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 35/Β/11.01.2021

  • 11/1/2021

Απόφ. 8071 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5948/Β/31.12.2020

  • 11/1/2021

Απόφ. 149452 ΕΞ 2020 Παράταση του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης του καταργούμενου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 34/Β/11.01.2021

  • 11/1/2021

Απόφ. 264 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 (Β’ 5738) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 34/Β/11.01.2021

  • 11/1/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 76/A321 Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση Έγκρισης και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 27/Β/08.01.2021

  • 9/1/2021

Απόφ. 103 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 29/Β/08.01.2021

  • 9/1/2021

Απόφ. 2242 ΕΞ 2021 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 29/Β/08.01.2021

  • 9/1/2021

Απόφ. 2252 ΕΞ 2021 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Β/09.01.2021

  • 9/1/2021

Απόφ. Υ 4 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Β/08.01.2021

  • 8/1/2021

Απόφ. 1000.0/785/2021 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Β/08.01.2021

  • 8/1/2021

Απόφ. 41 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Σταύρο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.