Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 544/Δ/26.09.2019

  • 27/9/2019

Απόφ. 73367/2123 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού 35,87474 στρ.,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 544/Δ/26.09.2019

  • 27/9/2019

Απόφ. 4614 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος «Μύλου»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 545/Δ/26.09.2019

  • 27/9/2019

Απόφ. 3960 Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 366.101,70 τ.μ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 545/Δ/26.09.2019

  • 27/9/2019

Απόφ. 3960 Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 366.101,70 τ.μ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3593/Β/26.09.2019

  • 26/9/2019

Απόφ. 70959/767 Τροποποίηση της οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3559/Β/24.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/70121/2005 Τροποποίηση της Δ3/Γ/6273/28.5.2014 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3567/Β/24.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 82/5 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3567/Β/24.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 82/9 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3569/Β/25.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 3219 Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 531/Δ/23.09.2019

  • 25/9/2019

Απόφ. 214086/3731 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης στα Ο.Τ. 206 και 205 επί...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.