Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4912/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 112/11 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τριπόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4914/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. Α. 1243 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4920/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 76163 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4920/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 76163 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4920/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 1427/2020 Ορισμός μέγιστης μοναδιαίας τιμής για την υπηρεσία του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4924/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518 Καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των σχεδίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4929/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 124408 ΕΞ 2020 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΧΠ0000184ΕΞ2019/ Χ.Π. 37/22-01-2019 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4929/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 124434 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4929/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 124418 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4933/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.22164/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.