Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 328/Δ/06.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 1617 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματοςχειμάρρου στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 182/ΑΑΠ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 113759 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3884/Β/07.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 7831 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3934/Β/10.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. ΔΠΔΑ/45815/2290/Φ.ΕΕΣΣΤΥ Σύσταση - συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3936/Β/10.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 2428/119952 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3937/Β/10.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. Υ60 Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Ανεξάρτητη Επιτροπή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 319/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 59005/6302 Έλεγχος Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (ΠΟΑ) και οριστικοποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 320/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 320/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 146668 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 320/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 59018/6304 Έλεγχος Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (ΠΟΑ) και οριστικοποίηση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.