Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2598/Β/03.07.2018

  • 4/7/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001657 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της Γ.Δ.Ο.Π. 0000945 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1314/27-06-2016 (2062/Β’/06-07-2016)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2547/Β/02.07.2018

  • 3/7/2018

Απόφ. 3122.1-Τ29/43093/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2560/Β/02.07.2018

  • 3/7/2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/οικ.176379 Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.170744/ 26.1.2018 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2562/Β/02.07.2018

  • 3/7/2018

Απόφ. Α.Π. ΔΧΠ 0001662 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1309 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Δ/02.07.2018

  • 3/7/2018

Απόφ. 109751 Καθορισμός ορίων αιγιαλού στην Θέση «Παναγοπούλα Δ. Αιγιάλειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 141/ΑΑΠ/02.07.2018

  • 2/7/2018

Απόφ. 33889 / ΤΔ 3431 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ.  209/1998 για οδικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 141/ΑΑΠ/02.07.2018

  • 2/7/2018

Απόφ. 34351/Α.Φ. 5.36β Σημειακή τροποποίηση του εγκριμένου ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ (πρώην Δήμος)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2559/Β/02.07.2018

  • 2/7/2018

Απόφ. 310/85788 Τροποποίηση της αριθμ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 116/Α/02.07.2018

  • 2/7/2018

Απόφ. 4551 Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 114/Α/29.06.2018

  • 29/6/2018

Απόφ. 59 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής. (1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.