Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3975/Β/13.09.2018

  • 14/9/2018

Απόφ. 940 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3977/Β/13.09.2018

  • 14/9/2018

Απόφ. 2013/121608 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 336/Δ/12.09.2018

  • 14/9/2018

Απόφ. 4297+3882 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 338/Δ/12.09.2018

  • 14/9/2018

Απόφ. 5212 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 167/Α/13.09.2018

  • 13/9/2018

Απόφ. 4561 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3957/Β/12.09.2018

  • 13/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.177641 Τροποποίηση της οικ.170384/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3960/Β/12.09.2018

  • 13/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177642 Τροποποίηση της 170383/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3960/Β/12.09.2018

  • 13/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177648 Τροποποίηση της 170375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3963/Β/12.09.2018

  • 13/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.177650 Τροποποίηση της οικ.170377/13-01-2016 απόφσης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3944/Β/11.09.2018

  • 12/9/2018

Απόφ. 5832 Τροποποίηση του άρθρου 2, της αριθμ. πρωτ. ΔΔ:οικ.1323/30-3-16 απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.