Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 359/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5271 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλούστην Περιφερειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 187/ΑΑΠ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 6181 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4059/Β/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.177643 Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4070/Β/17.09.2018

  • 18/9/2018

Απόφ. 72692/25212 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.47983/17835/ 9.6.2017 απόφασής μας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 189/ΑΑΠ/17.09.2018

  • 17/9/2018

Απόφ. 2808 Έγκριση μείωσης απόστασης των κτιρίων από τον άξονα επαρχιακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/ΑΑΠ/17.09.2018

  • 17/9/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/55179/2999 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 193/ΑΑΠ/17.09.2018

  • 17/9/2018

Απόφ. 180059 Έγκριση της 14/2018 απόφασης του ΔημοτικούΛιμενικού Ταμείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3990/Β/14.09.2018

  • 17/9/2018

Απόφ. 2453/126047 Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 168/Α/17.09.2018

  • 17/9/2018

Απόφ. 4562 Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης για την εκτίμηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3961/Β/12.09.2018

  • 14/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.177645 Τροποποίηση της οικ.170380/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.