Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4060/Β/17.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177646 Τροποποίηση της οικ.170382/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4060/Β/17.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. 93321 Τροποποίηση της 137926/14.12.2017 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4124/Β/20.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. 15526 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4131/Β/17.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. 93319 Τροποποίηση της 35976/29.03.2018 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 169/Α/20.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. 4563 Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4051/Β/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 46417 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε- ρικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4069/Β/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177644 Τροποποίηση της οικ. 170378/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4087/Β/18.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 955 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 339/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 4223 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 340/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 11807 Kαθορισμός για πρώτη φορά της οριογραμμής αιγιαλού στα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.