Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 322/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 142029 Oριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α) της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 322/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 142083 Oριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α) της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 323/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 145708 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 325/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 4173 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 330/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 4468 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 333/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. ΔΑΕΕ/οικ.1896/Φ.Ε.(ΜΑΟ 08) Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 334/Δ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 4159 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού στην περιοχή «ανατολική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3806/Β/04.09.2018

  • 5/9/2018

Απόφ. 6041/119763 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 308/Δ/03.09.2018

  • 5/9/2018

Απόφ. 1707 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 764,233στρ. στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/04.09.2018

  • 5/9/2018

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/3646 Χαρακτηρισμός της μελέτης οδοποιίας «Νέου Σ.Σ. Πολύκαστρου»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.