Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 360/Δ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 64185/6750 Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 366/Δ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 4745 Καθορισμός αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή Πλατιά Περάματα,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 367/Δ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 111858 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος δύο ρεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/17.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. 100236 Αναγνώριση κοινόχρηστης αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4060/Β/17.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177646 Τροποποίηση της οικ.170382/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4060/Β/17.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. 93321 Τροποποίηση της 137926/14.12.2017 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4124/Β/20.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. 15526 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4131/Β/17.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. 93319 Τροποποίηση της 35976/29.03.2018 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 169/Α/20.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. 4563 Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4051/Β/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 46417 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε- ρικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.