Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 95957/2023 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου Διανομής Συνοικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 95934/2022 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4107/Β/20.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 121885 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4111/Β/20.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. ΔΥδργ/Δ/οικ.177651 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4189/Β/20.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. ΗΛ/Γ/οικ. 179148 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 απόφασης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4189/Β/24.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. ΗΛ/Γ/οικ. 179148 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφασης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 05-08-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 46250 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. ΔΠΧΣ 3168 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 05-08-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.