Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 29/Β/08.01.2021

  • 9/1/2021

Απόφ. 2252 ΕΞ 2021 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Β/09.01.2021

  • 9/1/2021

Απόφ. Υ 4 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Β/08.01.2021

  • 8/1/2021

Απόφ. 1000.0/785/2021 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Β/08.01.2021

  • 8/1/2021

Απόφ. 41 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Σταύρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5922/Β/31.12.2020

  • 8/1/2021

Απόφ. 18896 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Αγριόλευκες» στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5926/Β/31.12.2020

  • 8/1/2021

Απόφ. 166460 Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5928/Β/31.12.2020

  • 8/1/2021

Απόφ. 1654 Σχετικά με τον καθορισμό της Χρέωσης Βάσης του άρθρου 143...

Περισσότερα

ΦΕΚ 19/Β/08.01.2021

  • 8/1/2021

Απόφ. 1505/2044458 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησηςΚαταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3/Α/06.01.2021

  • 6/1/2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 864/Δ/31.12.2020

  • 6/1/2021

Απόφ. 290912 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.