Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5991/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 11207 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 59/Β/14.01.2021

  • 14/1/2021

Απόφ. 2859 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασίμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 45/Β/12.01.2021

  • 13/1/2021

Απόφ. 3 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 45/Β/12.01.2021

  • 13/1/2021

Απόφ. 2 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 51/Β/13.01.2021

  • 13/1/2021

Απόφ. 223146/20 Έγκριση της αριθμ. 293/2020 απόφασης του Δη- μοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 41/Β/12.01.2021

  • 12/1/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.79/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Β/12.01.2021

  • 12/1/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.95/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5953/Β/31.12.2020

  • 12/1/2021

Απόφ. 4021 1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 56/10-01-2018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΨΟΔ67Λ7-ΔΘΜ)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 35/Β/11.01.2021

  • 11/1/2021

Απόφ. 281 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.