Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 441/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ47/7982/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 466/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429 Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/ 12-05-2016 απόφασης έγκρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 470/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 159/16832 Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 471/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 574 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών- Αναπτυξιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 471/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 578 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 471/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 579 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε./Αναπτυξιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 473/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 576 Ορισμός της ΟΤΔ «Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 473/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 577 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πέλλας/Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 478/Β/15.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. Φ25α/20871/Δ4 Συμπληρωματικός καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 480/Β/15.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427 Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.