Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 378/Δ/27.09.2018

  • 1/10/2018

Απόφ. 50799 Επικύρωση οριογραμμής Αιγιαλού - Παραλίας στους Δήμους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 204/ΑΑΠ/27.09.2018

  • 1/10/2018

Απόφ. 8316 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 204/ΑΑΠ/27.09.2018

  • 1/10/2018

Απόφ. 102300/216 Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 205/ΑΑΠ/27.09.2018

  • 1/10/2018

Απόφ. ΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/366898/262968/8098/3345 Έγκριση Προσωρινής οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/27.09.2018

  • 1/10/2018

Απόφ. 9856 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/27.09.2018

  • 1/10/2018

Απόφ. 136601/2449 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1034 ως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/27.09.2018

  • 1/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/52645/2852 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 376/Δ/27.09.2018

  • 1/10/2018

Απόφ. 49679 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4243/Β/27.09.2018

  • 28/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177649 Τροποποίηση της οικ.170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4322/Β/28.09.2018

  • 28/9/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1181 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2426) απόφασης της...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.