Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3147/Β/31.07.2018

  • 31/7/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1149 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 31/7/2018

Απόφ. 36883 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 152/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 31/7/2018

Απόφ. 2327/2016 Αναγνώριση οδού η οποία ενώνει τον οικισμό Σκόπελα με τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 152/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 31/7/2018

Απόφ. 227 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923 εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 153/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 31/7/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/274302/196287/6053/2500 Οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Μαγούλα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 153/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 31/7/2018

Απόφ. 1982 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 ως κοινόχρηστης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 149/ΑΑΠ/26.07.2018

  • 30/7/2018

Απόφ. 05-07-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3048/Β/27.07.2018

  • 30/7/2018

Απόφ. 331/3/07.06.2018 Διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3075/Β/27.07.2018

  • 30/7/2018

Απόφ. 3122.1-Τ68/54312/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3075/Β/27.07.2018

  • 30/7/2018

Απόφ. 78532 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.