Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 345/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5214 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 346/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5215 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 347/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5213 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 354/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 46148 Χαρακτηρισμός εδαφικών επιφανειών στη θέση «Πασσαούτια»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 357/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 9799/94962 Επικύρωση της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 359/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5270 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού στην Περιφερειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 359/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5272 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού στην Περιφερειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 359/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5273 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού στην Περιφερειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 359/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5271 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλούστην Περιφερειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 187/ΑΑΠ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 6181 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.