Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 211/ΑΑΠ/02.10.2018

  • 4/10/2018

Απόφ. 10-09-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 391/Δ/03.10.2018

  • 4/10/2018

Απόφ. 17-09-18 Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4420/Β/04.10.2018

  • 4/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029 Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10-8-2016), απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 3/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/60327/3187 Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 212/ΑΑΠ/02.10.2018

  • 2/10/2018

Απόφ. 214/2018 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 380/Δ/28.09.2018

  • 2/10/2018

Απόφ. 5134 Καθορισμός αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή Φαφλάγκος Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 382/Δ/28.09.2018

  • 2/10/2018

Απόφ. 13943/132052 Oριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 383/Δ/28.09.2018

  • 2/10/2018

Απόφ. 14008/132512 Oριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 385/Δ/01.10.2018

  • 2/10/2018

Απόφ. 570/17 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών οχτώ χειμάρρων στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 173/Α/02.10.2018

  • 2/10/2018

Απόφ. 4565 Κύρωση Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.