Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 408/Δ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 56493 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 409/Δ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 3533 Επικύρωση συμπλήρωσης καθορισμού οριογραμμών τμήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 410/Δ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 4502 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Νέστωρος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 9/10/2018

Απόφ. 09-08-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 176/Α/09.10.2018

  • 9/10/2018

Απόφ. Πράξη 17 Ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4432/Β/08.10.2018

  • 9/10/2018

Απόφ. 52951 Έλεγχος νομιμότητας και δημοσίευση της αριθμ. 274/30-08-2018 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 374/Δ/21.09.2018

  • 9/10/2018

Απόφ. 164286 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 175/Α/08.10.2018

  • 8/10/2018

Απόφ. 4566 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 8/10/2018

Απόφ. 10-09-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 8/10/2018

Απόφ. 182951 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.