Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/08.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 108212 Έγκριση απόφασης επανακαθορισμού χώρου που εξομοιώνεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3233/Β/07.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 13143 Τροποποίηση της αριθμ. 1746/21.01.2015 (Β΄ 135) κοινή υπουργική απόφαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 272/Δ/31.07.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 8925/86283 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «Μπελιάν»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/Δ/31.07.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 123553 Οριστικοποίηση Οριογραμμής Αιγιαλού από (ΠΟΑ) σε περιοχές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/Δ/31.07.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 123548 Οριστικοποίηση Οριογραμμής Αιγιαλού σε περιοχές του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/Δ/31.07.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 132254 Οριστικοποίηση Οριογραμμής αιγιαλού - Διάνυσμα 6- από «Εγκρέσι...

Περισσότερα

ΦΕΚ 164/ΑΑΠ/02.08.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. 145402/2295 (ΣΧ: 132416/2082) Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λαμίας μετά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 166/ΑΑΠ/07.08.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. 48080/2677 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων, δεκαεπτά (17) κτιρίων που βρίσκονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 167/ΑΑΠ/07.08.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. 25-08-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β’ κατοικίας σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 273/Δ/31.07.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. 2935 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.