Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4520/Β/16.10.2018

  • 16/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/15.10.2018

  • 15/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/339178/243308/7501/3148 Κήρυξη-οριοθέτηση ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στον όρμο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/15.10.2018

  • 15/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/66171/1971 Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ακίνητο που βρίσκεται επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4509/Β/15.10.2018

  • 15/10/2018

Απόφ. 40613/Δ1.14236 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/10.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 200560/3070 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/10.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 4180 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δύο κτιρίων που βρίσκονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/12.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 12-09-18 Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση έκτασης για τη δημιουργία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/12.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ 425100/306822ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/5841/2386 Οριοθέτηση του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4498/Β/11.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 66169 / 23238 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4499/Β/11.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. ΑΤΣΜΔΕ 0002334 ΕΞ 2018 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.