Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 108980 Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ. οικ.1009/ΦΤροπ/2003/24-3-2003 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 27-09-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4484/Β/10.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 1008 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 406/Δ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 3687 Καθορισμός θαλάσσιου αποδέκτη για τη διάθεση των λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 408/Δ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 56493 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 409/Δ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 3533 Επικύρωση συμπλήρωσης καθορισμού οριογραμμών τμήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 410/Δ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 4502 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Νέστωρος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 9/10/2018

Απόφ. 09-08-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 176/Α/09.10.2018

  • 9/10/2018

Απόφ. Πράξη 17 Ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4432/Β/08.10.2018

  • 9/10/2018

Απόφ. 52951 Έλεγχος νομιμότητας και δημοσίευση της αριθμ. 274/30-08-2018 απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.