Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 439/Δ/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 4998 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 442/Δ/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 230439 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4699/Β/19.10.2018

  • 19/10/2018

Απόφ. 3122.1-Τ28A/76231/2018 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 18/10/2018

Απόφ. 188802/3103 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4541/Β/18.10.2018

  • 18/10/2018

Απόφ. 1034 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4513/Β/15.10.2018

  • 17/10/2018

Απόφ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018 Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4524/Β/16.10.2018

  • 17/10/2018

Απόφ. 7062/149508 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4528/Β/17.10.2018

  • 17/10/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 180215 Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1267)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4528/Β/17.10.2018

  • 17/10/2018

Απόφ. 107919 - 12/10/2018 Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 484/36/ Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β΄ 230)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4521/Β/16.10.2018

  • 16/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303 Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.