Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 433/Δ/18.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 57590 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 434/Δ/18.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 154026 Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 434/Δ/18.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 154018 Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 434/Δ/18.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 154023 Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 233/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 51545 Έγκριση απόφασης καθορισμού χώρων που εξομοιώνονται με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 272949/5114 Έγκριση τροποποίησης χρήσης γης του ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 244009/4718 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας ως προς την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 298186/5905 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4652/Β/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 3523 1η Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 3218/24-8-2017 (Β΄...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4693/Β/19.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67313/9786 Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.