Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2909/Β/19.07.2018

  • 20/7/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001660 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2945/Β/20.07.2018

  • 20/7/2018

Απόφ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1500/30/23689 Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2864/Β/18.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 70869 Τροποποίηση της 35976/29.03.2018 (Β΄ 1272) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2864/Β/18.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 3122.1-Τ63Α/49611/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2913/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/45039/2593 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Καματερού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2913/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/45047/2594 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής της Κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2913/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/43396/2538 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Αγίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2921/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 29845/2423 Τροποποίηση της αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2922/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 827 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2925/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 265 Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.