Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 84/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 4646 ΕΞ 2021 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6037/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 3268 Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6043/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 6207 2η τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6050/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 20069 Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6051/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 4241 Τροποποίηση απόφασης ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 72/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 9152 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 72/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 2647 Τροποποίηση - Διόρθωση της υπ’ αρ. 230551/04-12-2020 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 72/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 1278 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 77/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 2359 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 79/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 853 Τροποποίηση - συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.