Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 185/Δ/18.04.2019

  • 18/4/2019

Απόφ. 706 1. Ανάκληση και μερική ανάκληση αποφάσεων κήρυξης ως αναδασωτέων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1327/Β/17.04.2019

  • 17/4/2019

Απόφ. 28549 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 174/Δ/16.04.2019

  • 17/4/2019

Απόφ. 12479 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 175/Δ/16.04.2019

  • 17/4/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/52405/829 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 176/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 641 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης τμήματος του αριθμ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 177/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 44492 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ποταμού Μεγανίτη,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 177/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 284227/2018 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφιστάμενης του έτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 32231/3193 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Ο.Τ.451...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 455/28644 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 179/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 16775 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.