Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 243/ΑΑΠ/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 42643 Ανάκληση της 187244/22.11.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/5185 Αποχαρακτηρισμός του οδικού τμήματος της Επαρχιακής Οδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ 446792/45892/4074 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ 423251/43512/3832 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ444879/45710/4051 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του «Πύργου Κούρταλη» επί της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ 446767/45889/4073 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4747/Β/23.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/ 6983/23.7.2018 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4685/Β/18.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1188 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4704/Β/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 105248 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4707/Β/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 8750 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.