Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 451/Δ/24.10.2018

  • 25/10/2018

Απόφ. ΔΑΕΕ/οικ.2422/Φ.Ε.(ΜΑΟ 09) Α) Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών: 1. ρέματος Αγίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4777/Β/25.10.2018

  • 25/10/2018

Απόφ. 3122.1-Τ69/76315/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4780/Β/25.10.2018

  • 25/10/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 12195/Α36 Συμπλήρωση και τροποποίηση της με αρ. πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9426/Α36/24.08.2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4780/Β/25.10.2018

  • 25/10/2018

Απόφ. Δ20/οικ.2289/Φ.Γ. 18 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ20/οικ.356/Φ.10/Λ/ 11.12.2017 του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4782/Β/25.10.2018

  • 25/10/2018

Απόφ. ΓΔΣΥ//οικ. 18721 Έγκριση της ανάθεσης, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4782/Β/25.10.2018

  • 25/10/2018

Απόφ. Πολ. 1194 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4784/Β/25.10.2018

  • 25/10/2018

Απόφ. 1026/2018 Διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4740/Β/23.10.2018

  • 24/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/67467/3577 Μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4764/Β/24.10.2018

  • 24/10/2018

Απόφ. 108030 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 242/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 24/10/2018

Απόφ. 3565 Χαρακτηρισμός των τμημάτων των επαρχιακών οδών στους κόμβους...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.