Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 186/Α/30.10.2018

  • 30/10/2018

Απόφ. 4571 Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/29.10.2018

  • 30/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/460597/47486/4178 Χαρακτηρισμός ως μνημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4790/Β/26.10.2018

  • 29/10/2018

Απόφ. 963/2018 Kαθορισμός Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής κατά τις προβλέψεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4788/Β/26.10.2018

  • 29/10/2018

Απόφ. 15840/156612 Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4799/Β/26.10.2018

  • 26/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70645/3706 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4801/Β/26.10.2018

  • 26/10/2018

Απόφ. 58567 Σύσταση και συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4776/Β/25.10.2018

  • 26/10/2018

Απόφ. 11756 /Δ5 Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/25.10.2018

  • 26/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/25788/1650 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/25.10.2018

  • 26/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 450/Δ/24.10.2018

  • 25/10/2018

Απόφ. 10/1374 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.